Om oss


Här nedan kan ni läsa våra principdokument, vilka våra tränare är och vilka som har förtroendeuppdrag i föreningen samt årsmöteshandlingar. 

Våra principdokument 

Föreningens stadgar


Våra tre V: 

Verksamhetsidé, vision och värdegrund

Handlingsplan kränkande behandling. 


Tränarpolicy

Publiceras inom kort.

Åkarpolicy 

Publiceras inom kort.

Styrelsepolicy 

Publiceras inom kort.

Antidopingplan 

Vårt tränarteam 


Förtroendevalda i föreningen

Årsmöteshandlingar  årsmöte 5 oktober

Kallelse årsmötet inkl. dagordning                 

Revisionsberättelse

Resultaträkning 

Verksamhetsberättelse

Budget 23 och 24

Balansräkning

Verksamhetsplan

Valberedningens förslag